درباره ما

بــــازرگانی مهـــر مشهــدی در ســـال 1388 تــوســـط مهنــدس مهـــدی مهــر مشهــدی تــاسیس شــــــد .

فعالیت این موسسه در زمینه فروش لوازم و دستگاههای مهرسازی ،انــــــواع مهـــــر اتومــــــات ، ‌ژلاتیـــــن

ساخت مهـــرهای لیـــــــزری و ژلاتینـــی می باشد .

مشهد،خیابان امام خمینی، ایستگاه سراب  طبقه فوقانی کتاب فروشی عدل  . کدپستی 9133734134

تلفن: ۳۲۲۵۲۸۹۸-051

فکس: ۳۲۲۱۴۷۵۸-051