مهر برجسته

مهرهای برجسته عموما فلزی بوده و دارای سه قسمت دستگاه پرس، فک و کلیشه فلزی می باشند. بسته به نوع دستگاه و فک استفاده شده در آن، مهر می تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد. مهرهای برجسته بیشتر جهت رسمیت بخشیدن و نیز بالا بردن امنیت اسناد اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

نکات مهم در ارتباط با استفاده از مهر برجسته:

  • تمامی مهرهای برجسته (مهر برجسته دستی و یا مهر برجسته برقی) برای استفاده با یک کاغذ تحریر 80 گرم طراحی شده و استفاده از تعداد بیشتر کاغذ و یا گراماژ بالاتر باعث صدمه دیدن کلیشه و فک دستگاه می شود.
  • استفاده از گراماژ بالاتر کاغذ (بالاتر از 80 گرم) باعث کمتر شدن برجستگی مهر می شود.
  • استفاده از لیبل ها که امروزه بیشتر مرسوم شده است باعث بالا رفتن امنیت و کیفیت سند صادر شده شما می شود
  • فشار وارد شده به دسته باید متناسب باشد. فشار کم باعث عدم برجستگی و فشار زیاد باعث صدمه دیدن دستگاه می شود.